Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΑΠΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

Θέμα Πρότασης:

Δέσμευσή μας είναι η υδροδότηση όλης της δημοτικής ενότητας Άσσου-Λεχαίου με ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ. Για το σκοπό αυτό η πρότασή μας είναι η κατασκευή δικτύου ύδρευσης από το Σπαθοβούνι μέχρι τον Άσσο, αποκλειστικά για τα Βεληνιάτικα, τον Άσσο, τον Κάτω Άσσο, το Περιγιάλι και το Λέχαιο.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνονται δύο στόχοι:

Πρώτον η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κατοίκων και όλων των κοινοτήτων με πόσιμο ποιοτικό και ασφαλές νερό από τη Στυμφαλία
Δεύτερον η εναλλακτική χρήση του δικτύου για τη Κόρινθο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού από Στυμφαλία προς Κόρινθο.

Στοιχεία Έργου:

-Προβλέπεται η κατασκευή μεγάλης υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 30.000 κυβικών μέτρων νερού ή δύο δίδυμων χωρητικότητας εκάστης 15.000 κυβικών στην περιοχή μεταξύ Αρχαίων Κλεωνών και Σπαθοβουνίου. Για να γίνει αντιληπτή η σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος αναφέρουμε ότι η σημερινή κεντρική υδατοδεξαμενή της Κορίνθου στο Πεδίον Βολής είναι χωρητικότητας μόλις 6.000 κυβικά. Με τέτοιου μεγέθους δεξαμενή δεν θα αντιμετωπίζει πρόβλημα σε περίπτωση βλάβης του αγωγού στη Στυμφαλία, ούτε και η πόλη της Κορίνθου, ούτε ο υπόλοιπος Δήμος.

-Προβλέπεται η κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού από το Σπαθοβούνι μέχρι τον Άσσο μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων.

-Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.500.000 €

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

-Αίτημα στο Δασαρχείο παραχώρησης χρήσης του αναγκαίου χώρου για την κατασκευή της υδατοδεξαμενής (1 μήνας) ή αγορά αγροτεμαχίου σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από το Δασαρχείο.

-Προσπάθεια ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλης φύσεως χρηματοδοτικό πρόγραμμα από ευρωπαϊκές πηγές ή Δημόσιες Επενδύσεις (6 μήνες)

-Σε περίπτωση μη ύπαρξης χρηματοδοτικού προγράμματος θα ζητήσουμε και θα λάβουμε χαμηλότοκο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα αποπληρωθεί σε 20 χρόνια από το σύνολο των δημοτών του Δήμου, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των δημοτών.

– Έγκριση πίστωσης 3.500.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)

-Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση περίπου 2.000.000 €

-Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)

-Προθεσμία εκτέλεσης του έργου (10 μήνες)

-Παράδοση έργου προς χρήση 2 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.