Ο Δήμος Κορινθίων θέλουμε να είναι:

-Πρότυπο αυτοδιοικητικής λειτουργίας, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την εντιμότητα, τη συνέπεια και τη χρηστή διαχείριση.

-Υπερβατικός και δυναμικά εξελισσόμενος, με διαρκή στόχευση στο μέλλον.

-Σύγχρονος, ώστε να προάγει την παραγωγή της γνώσης και την επεξεργασία της πληροφορίας, να ενεργεί για τη  διάδοση και την αξιοποίηση των νέων & προηγμένων τεχνολογιών.

-Πολιτισμικά αναπτυγμένος, αθλητικά ανταγωνιστικός και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος.

-Φιλικός προς τους Δημότες, αλλά και προς το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται αυτοί.

Θέλουμε ένα Δήμο με τη Νέα Γενιά πάντα πρωτοπόρα  και ενεργή.

Ακολουθήστε μας
Δυναμώστε την Επικοινωνία μας