Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΞΕΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Η ανακατασκευή του δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΞΕΝΙΑ, εμβαδού 270 τ.μ., στην Αρχαία Κόρινθο, επί ιδιόκτητης δημοτικής οικοπεδικής έκτασης 15.664,13 τ.μ. και η ανάπλαση του περιβάλλοντος αλσυλλίου, με κατασκευή υπαίθριου θεάτρου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 €.

Στοιχεία Κτιρίου και αλσυλλίου:

Το κτίριο θα ανακατασκευαστεί και θα επενδυθεί, με την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και θα προσιδιάζει στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο.

Οι χρήσεις του θα είναι η τουριστική αξιοποίηση, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οργάνωση εκθέσεων κορινθιακών προϊόντων, η δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και η δημιουργία χώρου αναψυχής για μικρούς και μεγάλους με κατασκευή σύγχρονης παιδικής χαράς, χώρων περιπάτου και αναψυχής, μικρή λίμνη κλπ.

Ο όλος χώρος θα εκμισθωθεί σε ιδιώτη, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμετάλλευσή του με προσέλκυση πελατείας από Αθήνα, αλλά και τουριστών, σε συνδυασμό με την επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου.
Περιβάλλων Χώρος – Υπαίθριο Θέατρο :

Προβλέπεται η ανάπλαση και η ανάδειξη του υπάρχοντος χώρου του αλσυλλίου με τα πεύκα, η τοποθέτηση, με ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο, συστημάτων υποστήριξης της ασφάλειας, όπως η πυρόσβεση, το security και ο φωτισμός, ενώ επιπλέον θα διατεθεί χώρος για τη χρήση νέων τεχνολογιών, για παροχή πληροφοριών σε έλληνες και ξένους επισκέπτες, σε διάφορες γλώσσες, σχετικά με την ιστορία της Κορίνθου.

Επίσης θα κατασκευαστούν, μικρό υπαίθριο θέατρο με κερκίδες, για πολιτιστικές εκδηλώσεις (χορευτικά, θεατρικά, χορωδίες κλπ), φωτιστικά, παγκάκια κλπ.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Προκήρυξη, Δημοσίευση, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του αποτελέσματος, Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο, Παράδοση αρχιτεκτονικής μελέτης ιδεών) (σύνολο 5 μήνες)

2. Εκπόνηση οριστικής τεχνικοοικονομικής μελέτης και όρων δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (2 μήνες)

3. Έγκριση πίστωσης 1.000.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)

4. Εκτίμηση πραγματικού κόστους, μετά την έκπτωση, 600.000 € από πόρους του Δήμου

5. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή
σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)

6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 1 έτος

7. Παράδοση του έργου προς χρήση, 2 περίπου χρόνια από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.