Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΑΘΙΚΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου δέσμευσή μας είναι η κατασκευή τριών νέων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Πρόκειται για τα Αθίκια, την Αρχαία Κόρινθο και τον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου.

Θέμα Πρότασης:

Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Αθικίων

Κατασκευή ισογείου κτιρίου με υπόγειο σε ιδιόκτητο δημοτικό χώρο στο Ο.Τ. 44 εμβαδού 1.159,41 τ.μ.. Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 344,09 τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο 16,72 τ.μ. και θα περιλαμβάνει αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρο αλλαγής-λουτρό βρεφών, χώρο παρασκευής γάλακτος, αίθουσα απασχόλησης βρεφών, χώρο προσωπικού, χώρο διεύθυνσης, κουζίνα, χώρους w.c. νηπίων, προσωπικού και ΑΜΕΑ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φύλαξης παιχνιδιών.

Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 349,33 τ.μ. και θα περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Το προαύλιο θα διαμορφωθεί με φύτευση δένδρων και γκαζόν, τοποθέτηση παγκακιών

Για το έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 203/2013 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.035.000 €

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Γεωργίου Κορίνθου

Κατασκευή ισογείου κτιρίου με υπόγειο σε ιδιόκτητο δημοτικό χώρο στο Ο.Τ. 213 εμβαδού 1.476,19 τ.μ.. Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 404,75 τ.μ. και θα περιλαμβάνει αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρο αλλαγής-λουτρό βρεφών, χώρο παρασκευής γάλακτος, αίθουσα απασχόλησης βρεφών, χώρο προσωπικού, χώρο διεύθυνσης, τραπεζαρία, κουζίνα, χώρους w.c. νηπίων, προσωπικού και ΑΜΕΑ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φύλαξης παιχνιδιών.

Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 400,05 τ.μ. και θα περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Το προαύλιο θα διαμορφωθεί με φύτευση δένδρων και γκαζόν, τοποθέτηση παγκακιών

Για το έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 204/2013 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.244.000 €

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχαίας Κορίνθου

Κατασκευή ισογείου κτιρίου με υπόγειο σε δημοτικό ακίνητο δωρεάς Βασιλείου Πανταζή στη θέση «Κιαμήλ Μπέη» εμβαδού 1.056,50 τ.μ..

Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 400 τ.μ. και θα περιλαμβάνει αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρο αλλαγής-λουτρό βρεφών, χώρο παρασκευής γάλακτος, αίθουσα απασχόλησης βρεφών, χώρο προσωπικού, χώρο διεύθυνσης, τραπεζαρία, κουζίνα, χώρους w.c. νηπίων, προσωπικού και ΑΜΕΑ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φύλαξης παιχνιδιών.

Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 400 τ.μ. και θα περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Το προαύλιο θα διαμορφωθεί με φύτευση δένδρων και γκαζόν, τοποθέτηση παγκακιών

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.000.000 €

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Έγκριση των προβλεπόμενων πιστώσεων από τις εκπονηθείσες μελέτες των τριών έργων και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)

2. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 1.500.000 – 1.600.000 € (δηλαδή περίπου 750-800.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου ή από ένταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)

4. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 χρόνια

5. Παράδοση έργου προς χρήση 2,5 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.