Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΕΙΣΟΔΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Η ανάδειξη, η αρχιτεκτονική διαμόρφωση και η ανάπλαση των τριών εισόδων της πρωτεύουσας του Δήμου μας, της ιστορικής και κομβικής πόλης της Κορίνθου.
Συγκεκριμένα :

Α. Η ανατολική είσοδος από την περιοχή «ΔΕΛΤΑ» διασχίζοντας τη Λεωφόρο Αθηνών στην Ιωνία και καταλήγοντας στο σιδηροδρομικό σταθμό.

Β. Η νότια είσοδος από τον Προαστιακό διασχίζοντας την οδό Εξαμιλίων – 6ου Συντάγματος Πεζικού – Χειμάρρας και καταλήγοντας στη σιδηροδρομική γραμμή και τον κυκλικό κόμβο Γεωργ. Παπανδρέου και Εθν. Αντίστασης.

Γ. Η δυτική είσοδος από την περιοχή ‘’Κανταρέ’’ διασχίζοντας την οδό Πατρών και καταλήγοντας μέχρι το μητροπολιτικό ναό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.

– Επίσης θα μελετηθεί η τοποθέτηση διαδραστικών πινακίδων – ανακοινώσεων, που θα προβάλουν τόσο ιστορικά στοιχεία για την πόλη και τη γύρω περιοχή (αρχαίοι λιμένες, κάστρα, γεφύρια), όσο και διάφορες προτάσεις για τις διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ένας επισκέπτης.

Η συνολική μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες:

– Μελέτη συγκοινωνιακών έργων, έργων υποδομής και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και κόμβων.

– Περιβαλλοντική μελέτη.

– Ηλεκτρολογική μελέτη φωτισμού των εισόδων της πόλης.

– Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη εξωτερικών χώρων.

– Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διαγωνισμός μελέτης εφαρμογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Προκήρυξη, Δημοσίευση, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του αποτελέσματος, Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο, Παράδοση μελέτης εφαρμογής και αδειοδότηση αυτής) (σύνολο 1 έτος).
2. Διαβούλευση της μελέτης με τους συλλόγους, φορείς και κατοίκους για την έκφραση απόψεων, προτάσεων και αντιρρήσεων (3 μήνες).
3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έγκρισης πίστωσης 5.000.000 € προϋπολογισμού μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμού χρόνου και τμηματικής εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (2 μήνες).
4. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 2.500.000 € (δηλαδή περίπου 1.250.000 € κάθε έτος) από ένταξη σε πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων ή πόρους του Δήμου.
5. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες).
6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 έτη.
7. Παράδοση έργου προς χρήση 4 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.