Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

47η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δέσμευσή μας είναι η κατασκευή της Μαρίνας τουριστικών σκαφών, όπως ακριβώς προβλέπεται στο MASTER PLAN του λιμένος Κορίνθου από το 2014.

Για το σκοπό αυτό προκηρύσσουμε διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης και εκτέλεσης του έργου  από ιδιώτη.

Οι δαπάνες μελέτης και κατασκευής θα γίνουν από τον ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει την εκμετάλλευση και ανάπτυξη της μαρίνας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

-Η Μαρίνα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Δυναμικότητα μαρίνας: 298 σκάφη μήκους έως 20μ.
  • Αποσπασμένος κυματοθραύστης συνολικού μήκους 442μ.
  • Συνολικό μήκος νέων κρηπιδότοιχων: 553μ.
  • Εγκατάσταση έξι (6) πλωτών προβλητών μήκους 80μ έκαστος.
  • Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 8μ.
  • Συνολική επιφάνεια χερσαίου χώρου 32.930τμ επί του οποίου προβλέπεται χώρος στάθμευσης οχημάτων 100 θέσεων, χώροι πρασίνου και κτίριο διοίκησης και εξυπηρέτησης χρηστών.
  • Χώρος ανάπτυξης ναυταθλητικών εγκαταστάσεων όπου εντάσσεται ράμπα πλάτους 7,5μ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20/09/2023