Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

Η συνεργασία του Δήμου με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, τους γεωπόνους και τους γεωτεχνικούς, τις ομάδες παραγωγών, τις αγροτικές επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες διατροφής κ.λ.π., για εκπόνηση μελετών και ερευνών :

Για την καταλληλότητα των εδαφών, τον έλεγχο των καιρικών συνθηκών σε ετήσια και διαχρονική βάση, καθώς και τον έλεγχο του περιβάλλοντος.

Σκοπός των ως άνω συνεργιών, ερευνών και μελετών είναι :

-Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων στην Κορινθιακή Γη.

-Το οικονομικότερο παραγόμενο προϊόν, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής.

-Οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας, να λειτουργούν αφενός προς επίτευξη οικονομιών μεγέθους στα λειτουργικά έξοδα, με αποτέλεσμα να παραμένουν περισσότερα χρήματα στη διάθεση των αγροτών / δημοτών μας και αφετέρου η χρήση τους να δημιουργεί λιγότερα κατάλοιπα για το περιβάλλον.

-Η ελαχιστοποίηση του χρόνου και της διάρκειας άρδευσης των καλλιεργειών.

-Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, μέσω του υπολογισμού της ακριβούς ποσότητος και του είδους των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και της ποσότητος του νερού που χρειάζεται η εκάστοτε καλλιέργεια.

-Η μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον, δηλαδή της βιολογικής ανισορροπίας, της λειψυδρίας και της ερημοποίησης που προκαλούνται από την εντατική γεωργία.

-Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των κινδύνων παραγωγής, δηλαδή του κινδύνου προσβολής από εχθρούς (έντομα) και ασθένειες (μύκητες), καθώς και το καλύτερο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή ψεκασμών, εάν και εφόσον αυτοί κρίνονται απαραίτητοι.

Παραγωγή-προϊόντα

Η Ευφυής Γεωργία θα έχει εφαρμογή κατ’ αρχήν σε επιλεγμένες καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής που δραστηριοποιούνται οι δημότες μας, όπως η Ελιά, τα Αμπέλια εν γένει, αλλά και ειδικότερα τα Σταφύλια σουλτανίνα.

Επιπλέον και κατόπιν των ερευνητικών και επιστημονικών αξιολογήσεων, θα προτείνεται πιθανή ανάπτυξη νέων και προσοδοφόρων καλλιεργειών.
Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση από πλευράς Δήμου θα διενεργείται σε ετήσια βάση και θα ανέρχεται στο ποσό των 100.000 € στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς στα όρια του Δήμου Κορινθίων.

Η εκτέλεση του έργου θα περιλαμβάνει:

-Τοποθέτηση τηλεμετρικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία, καθώς και
-Συνεργασία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιωτικές προτάσεις / παρεμβάσεις από φυτοπαθολόγους, εδαφολόγους, γεωργικούς μηχανικούς, εντομολόγους, κλπ