Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα σχολεία του Δήμου μας αλλά και τα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια είναι αυθαίρετα, τα οποία νομιμοποιήθηκαν πρόσφατα στα πλαίσια του νόμου περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων (ν.4178/2013).

Καταθέτουμε τη προγραμματική μας δέσμευση για στατικό έλεγχο όλων κτιρίων.

-Σε πρώτη φάση θα γίνει έλεγχος όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών , γυμνασίων και λυκείων του Δήμου Κορινθίων, καθώς και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών.

-Σε δεύτερη φάση ο έλεγχος θα επεκταθεί σε όλα τα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια (δημαρχεία, παλιά δημοτικά σχολεία εκτός χρήσης, πνευματικά κέντρα, αποδυτήρια γηπέδων, αναψυκτήρια, κλειστά γυμναστήρια, κ.ά.).

-Από τον έλεγχο θα προκύψουν οι τυχόν περαιτέρω ενέργειες του Δήμου για την ασφάλεια των δημοτών, των μαθητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών.

-Ο έλεγχος θα γίνει από ειδικό συνεργάτη πολιτικό μηχανικό του Δήμου στα πλαίσια των καθηκόντων του και σε περίπτωση αδυναμίας θα γίνει με ανάθεση σε ιδιωτικό τοπικό μελετητικό γραφείο στα πλαίσια του νόμου των μελετών.

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Ανάθεση μελέτης σε δύο στάδια. Προτεραιότητα θα δοθεί στα σχολεία και σε δεύτερη φάση στα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια.

2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (3 μήνες)

3. Εκπόνηση στατικής μελέτης σχολείων (1 έτος)

4. Εκπόνηση στατικής μελέτης λοιπών δημοτικών κτιρίων (2 χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής)