Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Των Λεωνίδα Φωτιάδη και Λάμπρου Κωστάρα

Αναφέρεται ότι η πρόταση είχε συζητηθεί και υιοθετηθεί το 2009 από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε απολύτως τίποτα.

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

Η κατασκευή και ανάπτυξη ενός Πρότυπου Οικολογικού, Ενεργειακού και Εκπαιδευτικού Πάρκου, στο χώρο της παλιάς χωματερής στο Πεδίο Βολής Κορίνθου.

Στο χώρο του πάρκου, ενδεικτικά, θα είναι δυνατό :

– Να οργανώνονται εκδηλώσεις, ημερίδες, διαλέξεις και εκθέσεις για το περιβάλλον.
– Να οργανώνονται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σχολεία, πολίτες, φορείς της πόλης, επιχειρήσεις, καθώς και με κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, με σκοπό την συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή τους σε προγράμματα ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης.
– Να γίνεται επίδειξη της ανακύκλωσης και της οικιακής λιπασματοποίησης.
– Να γίνεται επίδειξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού συστήματος.
– Να γίνεται επίδειξη λειτουργίας μικρής ανεμογεννήτριας.
– Να προβάλλονται οι δυνατότητες απασχόλησης που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και την εφαρμογή της πράσινης οικονομίας (όπως δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων).
– Να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου.
– Να οργανώνονται δράσεις και προγράμματα που χρηματοδοτούνται είτε από την Ε.Ε., είτε από την πολιτεία σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς για την ανακύκλωση.

Το Πρότυπο Οικολογικό, Ενεργειακό και Εκπαιδευτικό Πάρκο θα αποτελέσει χώρο :

– Περιπάτου και αναψυχής για τους πολίτες, με την δημιουργία υψηλής ζώνης πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
– Εναλλακτικής αναψυχής, άθλησης και απασχόλησης μικρών παιδιών, σε ειδικό πάρκο διαχείρισης αισθήσεων και σωματικής διάπλασης.

Το πάρκο θα είναι ενεργειακά αυτόνομο και θα διαθέτει επιπλέον:

– Οικολογική και πρότυπη βιοκλιματική συνεδριακή αίθουσα.
– Μικρό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
– Κέντρο μεσογειακής διατροφής και προώθησης Κορινθιακών προϊόντων.
– Ένα μικρό χώρο για φιλοξενία και φροντίδα αδέσποτων και τραυματισμένων ζώων.

Επίσης θα υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου και πλατείας, για την οργάνωση ανοιχτών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η συνολική έκταση που θα απαιτηθεί για την δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου θα ανέρχεται περίπου στα 20 στρέμματα.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αίτημα παραχώρησης του χώρου στο Δήμο από το ΤΑΙΠΕΔ. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης διεκδίκηση του χώρου με αγορά. (σύνολο 3 μήνες)
2. Εκπόνηση πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης του οικολογικού πάρκου από συνεργαζόμενα Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια , ύστερα από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύνολο 1 έτος)
3. Διαβούλευση της μελέτης με τους συλλόγους, φορείς και κατοίκους για την έκφραση απόψεων, προτάσεων και αντιρρήσεων (2 μήνες)
4. Ένταξη του project σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3 μήνες)
5. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 έτη
7. Παράδοση έργου προς χρήση 4 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.