Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

-Επίσπευση ενεργειών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έγκριση του σχεδίου με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, που εκκρεμεί σχεδόν 20 χρόνια.

-Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών 6 περίπου μήνες

ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙ

-Εκπόνηση Πράξης Εφαρμογής για το εγκεκριμένο σχέδιο έτους 1989 , όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του 1993

-Εφαρμογή σχεδίου πόλης

-Καταβολή οφειλομένων αποζημιώσεων και συμψηφισμός απαιτήσεων Δήμου από εισφορά χρήματος

-Διάνοιξη του παραλιακού πεζόδρομου Μεγάλου Αλεξάνδρου και παράπλευρων οδών πρόσβασης στην παραλία

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών 3 περίπου χρόνια

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

-Ολοκλήρωση Πράξης Εφαρμογής με Β΄ ανάρτηση

-Εξέταση ενστάσεων και έκδοση απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

-Εκπόνηση Μελέτης καταχώρησης στο Κτηματολόγιο

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών 1 περίπου έτος

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ

-Αναθεώρηση του σχεδίου έτους 1884 στο παραλιακό τμήμα στα όρια με το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

-Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης και Πράξης Εφαρμογής για όλη τη περιοχή της Ποσειδωνίας, όπως έχει εγκριθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κορίνθου έτους 2013

-Εφαρμογή του ν. 1337/83, όπως αναθεωρήθηκε με το ν. 4315/14, με διανοίξεις δρόμων και δημιουργία κοινοχρήστων χώρων

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών 4 περίπου χρόνια

ΒΟΣΕΪΚΑ ΦΥΛΑΚΕΣ

-Επίσπευση ενεργειών έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκεται από διετίας.
-Εκπόνηση Πράξης Εφαρμογής

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών 3 περίπου χρόνια

ΓΠΣ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ (όλες οι κοινότητες)

-Επίσπευση ενεργειών έγκρισης από ΠΕΧΩ Πελοποννήσου
-Έκδοση απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
-Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
-Μετά την ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ , εκπόνηση Πολεοδομικής μελέτης-Πράξης εφαρμογής για την παραλιακή ζώνη Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου , καθώς και του Άσσου

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών 4 περίπου χρόνια

ΣΧΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ (όλες οι κοινότητες) Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων

-Βελτιώσεις-διορθώσεις της υπάρχουσας μελέτης (Β1 και Β2 φάσεις) που έχει εκπονηθεί τη περίοδο 2008-2010 επί δημαρχίας Χρήστου Χασικίδη

-Προώθηση της συμπληρωμένης μελέτης στη ΠΕΧΩ Πελοποννήσου για έγκριση

-Έκδοση απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

-Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών 2 περίπου χρόνια

-Αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως Χιλιομοδίου για την αποκατάσταση πολλών ασυμφωνιών μεταξύ σχεδίου και πραγματικής κατάστασης
ΣΧΟΑΠ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (όλες οι κοινότητες)

-Εκπόνηση της Β2 φάσης της μελέτης

-Προώθηση της μελέτης στη ΠΕΧΩ Πελοποννήσου για έγκριση

-Έκδοση απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

-Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

-Μετά την ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ , εκπόνηση Πολεοδομικής μελέτης-Πράξης εφαρμογής για την παραλιακή ζώνη Αλμυρής και Λουτρών Ωραίας Ελένης