Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

5η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η κοινότητα Γαλατακίου είναι μία από τις δύο κοινότητες του Δήμου Κορινθίων, μετά το Λέχαιο, που στερείται ιδιόκτητου δημοτικού ακινήτου στέγασης οποιασδήποτε δημοτικής υπηρεσίας.

Προγραμματική μας δέσμευση είναι η δημιουργία ενός πολυχώρου που θα στεγάσει τις Υπηρεσίες του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή, τον πολιτισμό αλλά και τον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευάσουμε μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Πνευματικό Κέντρο και Κλειστό Γυμναστήριο στον οικισμό Αλμυρής.

Για το σκοπό αυτό:

-Αγοράζουμε ιδιωτική έκταση 3,5 στρεμμάτων, όπως έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο το 2019, αλλά δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή ούτε καν άγγιξε το θέμα.

-Προκηρύσσουμε ενιαίο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την μελέτη Πνευματικού Κέντρου και Κλειστού Γυμναστηρίου για τις ανάγκες της περιοχής.

-Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό στη συνέχεια για την κατασκευή του διπλού αυτού έργου.

-Στο διώροφο Πνευματικό Κέντρο θα στεγαστούν οι Υπηρεσίες του Δήμου, το ΚΕΠΑΠ, το ΚΕΠ και οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ θα υπάρχει μεγάλη αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις χορού, χορωδίες, κ.ά.).

-Στο Κλειστό Γυμναστήριο θα χρησιμοποιείται για αθλήματα βόλλεϋ, μπάσκετ, χαντ μπωλ, γυμναστική, κ.ά. αθλητικών συλλόγων της περιοχής αλλά και για ατομική άθληση δημοτών. Η κερκίδα που πλαισιώνει τον αθλητικό χώρο είναι χωρητικότητας 300 φιλάθλων.

-Δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

-Προτεραιότητα στη μελέτη θα δοθεί στην  χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας τους αλλά και στην δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος.

 (ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

  1. Αγορά του ακινήτου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Πίστωση, Έγκριση, Συμβόλαιο). (6 μήνες).
  2. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Προκήρυξη, Δημοσίευση, έγκριση του αποτελέσματος, Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο, Παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, περιβαλλοντικά, πυροπροστασίας, ακουστική) (σύνολο 12 μήνες)
  3. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)
  4. Έγκριση πίστωσης 2.500.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (2 μήνες)
  5. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 1,5-2.000.000 € (δηλαδή περίπου 1.000.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου ή διεκδίκηση χρηματοδότησης από προγράμματα.
  6. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (7 μήνες)
  7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 χρόνια
  8. Παράδοση έργου προς χρήση 4 περίπου χρόνια.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 13/11/2022