Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΠΕΝΤΕ ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ (ΝΕΟΑΚ)

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Η άμεση ενοποίηση της πόλης της Κορίνθου στις επεκτάσεις των σχεδίων πόλης Αγίας Άννας, Συνοικισμού και Μπαθαρίστρας, μέσω της Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών, η οποία μετά τη λειτουργία, πριν μερικά χρόνια, του αυτοκινητόδρομου έχει απολέσει το βασικό χαρακτήρα εθνικής οδού.

Δέσμευσή μας είναι κατ’ αρχήν η Μελέτη πέντε ισόπεδων κόμβων επί της ΝΕΟΑΚ και εν συνεχεία, μετά την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης από τις αρμόδιες Αρχές, η κατασκευή – εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Οι κόμβοι που προτείνουμε είναι οι εξής:

1) ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδούς Βελερεφόντη Συνοικισμού και Καλλιθέας Μπαθαρίστρας)

2) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδούς Εφύρας (πάροδος) Αγίας Άννας και Αμεινοκλέους Νεάπολης)

3) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδό Αγίας Άννης – χώρος parking και στρατόπεδο)

4) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδός Άργους (6ου Συντάγματος Πεζικού – Χειμάρρας)

5) ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με πάροδο οδού Σοφοκλέους στο ύψος ελαιοτριβείου Σταματίου)

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Εκπόνηση πλήρους κυκλοφοριακής μελέτης (1 χρόνος)
2. Διαβούλευση με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής (3 μήνες)
3. Έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου / Πάτρα, Υπουργείο Περιβάλλοντος) (6 μήνες)
4. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης, με συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό και τεύχη δημοπράτησης (3 μήνες)
5. Έγκριση της αναγκαίας πίστωσης που θα προκύψει από τη μελέτη για την τμηματική εκτέλεση του έργου (1 μήνας)
6. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων,Προκήρυξη διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6μήνες)
7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 χρόνια
8. Παράδοση του έργου, προς χρήση από τους πολίτες, σε Τεσσεράμισι (4,5)περίπου χρόνια από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.