Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο διοίκησης του Δήμου και όχι στο παρωχημένο δημαρχοκεντρικό.

Πιστεύουμε στην πλήρη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με επιμερισμό και ξεκάθαρο ρόλο θέσεων και πλήρη διαφάνεια.

Δηλώνω ότι ως Δήμαρχος δεν θα ακολουθήσω τις σημερινές πρακτικές και:

-Δεν θα είμαι Πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή

-Δεν θα είμαι Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

-Δεν θα είμαι Πρόεδρος στη ΔΕΥΑΚ

-Δεν θα είμαι Πρόεδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

-Δεν θα είμαι Πρόεδρος στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Δημόπρακτος»

-Δεν θα είμαι Πρόεδρος σε κανένα νομικό πρόσωπο του Δήμου (ΚΕΠΑΠ, ΚΚΠ, κλπ)

-Δεν θα διατηρήσω καμία αρμοδιότητα Αντιδημάρχου (Οικονομικά, Νεκροταφεία, κλπ) για άσκηση μικροπολιτικής.

Πιστεύουμε στις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα των στελεχών μας και την πλήρη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σε συνεργασία πάντα με το αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό του Δήμου.

-Επιπλέον θα εκχωρηθούν αρμοδιότητες ουσίας με οικονομικό περιεχόμενο (πέραν της πάγιας προκαταβολής) στους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων για τις συντηρήσεις, επισκευές και μικροέργα καθημερινότητας.

Θα είμαι μόνον ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ    
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16/10/2022