Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Η κατασκευή ενός ‘’ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ’’, χωρητικότητας 2.000 καθήμενων θεατών, με επιπλέον δυνατότητα ανάπτυξης 500 πτυσσόμενων καθισμάτων.
Ως περιοχή χωροθέτησής του προτείνουμε τη Μπαθαρίστρα Κορίνθου και ειδικότερα τον δημοτικό ιδιόκτητο χώρο, που βρίσκεται πλησίον του κόμβου της Εθνικής Οδού – απέναντι από το Μνημείο Πεσόντων (Νέγρη).

Στον όλο χώρο, έκτασης 16,5 στρεμμάτων, θα αναπτυχθούν επιπλέον για χρήση από τους δημότες μας, ανοικτά γήπεδα, διάφοροι χώροι αναψυχής και γρήγορης εστίασης, πάρκινγκ και πολλά άλλα.

Ο Οδικός Χάρτης Υλοποίησης του Έργου

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη χωροθέτηση της κατασκευής του ‘’ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ’’, εντός του 2ου μήνα από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.

2. Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χρήσης γης, όρων δόμησης κλπ, από τον 3ο έως τον 8ο μήνα από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.
Αναλυτικότερα οι ενέργειες αφορούν : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοσίευση περίληψης της απόφασης σε τοπικές εφημερίδες, Εξέταση τυχόν ενστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, Απόφαση ΣΥΠΟΘΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Απόφαση Περιφερειάρχη, Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ/Τεύχος ΑΑΠ) (συνολικός χρόνος για τις ανωτέρω ενέργειες – 6 μήνες).

3. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, από τον 9ο έως τον 21ο μήνα από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.
Αναλυτικότερα οι ενέργειες αφορούν : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Προκήρυξη, Δημοσίευση, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του αποτελέσματος, Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο, Παράδοση ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής μελέτης (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, περιβαλλοντικά) (συνολικός χρόνος για τις ανωτέρω ενέργειες – 13 μήνες).

4. Έκδοση οικοδομικής άδειας, εντός του 22ου μήνα από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.

5. Έγκριση πίστωσης 6-7.000.000 € – προϋπολογισμού μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμού χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης, εντός του 23ου μήνα από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.
Εκτίμηση πραγματικού κόστους, μετά την έκπτωση, 3-3.500.000 € (δηλαδή περίπου 1.000.000-1.200.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου ή διεκδίκηση χρηματοδότησης από προγράμματα.

6. Δημοπράτηση του έργου, από τον 24ο έως τον 32ο μήνα από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.
Αναλυτικότερα οι ενέργειες αφορούν : Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (συνολικός χρόνος για τις ανωτέρω ενέργειες – 9 μήνες).

7. Εκτέλεση του έργου εντός 2,5 ετών, με παράδοση προς χρήση 5 περίπου έτη από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.