Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

 • Χωρητικότητα 2.500 καθήμενοι θεατές με δυνατότητα 500 τουλάχιστον ακόμα πτυσσόμενων καθισμάτων.
 • Χωροθέτηση στον χώρο του 6ου Συντάγματος Πεζικού, όπως προβλέπεται στην πολεοδόμηση που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Ο χώρος θα μπορεί, έχοντας και σαν μεγάλο πλεονέκτημα τον κόμβο του αυτοκινητόδρομου και τον Προαστιακό, να χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες ενώ θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες υψηλού επιπέδου για τα αθλήματα Basketball – Volleyball – Handball και Ποδοσφαίρου Σάλας.
 • Προτεραιότητα στη μελέτη θα δοθεί στην  χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη λειτουργίας του αλλά και στην δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος.
 • Χρήσεις : Αθλητισμός, Πολιτισμός, Συνέδρια, Συναυλίες.

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για χωροθέτηση κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου. (1 μήνας).
 2. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Προκήρυξη, Δημοσίευση, έγκριση του αποτελέσματος, Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο, Παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, περιβαλλοντικά, πυροπροστασίας, ακουστική) (σύνολο 12 μήνες)
 3. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)
 4. Έγκριση πίστωσης 6-7.000.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (2 μήνες)
 5. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 3-3.500.000 € (δηλαδή περίπου 1.000.000-1.200.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου ή διεκδίκηση χρηματοδότησης από προγράμματα.
 6. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (7 μήνες)
 7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2,5 χρόνια
 8. Παράδοση έργου προς χρήση 4,5 περίπου χρόνια.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23/10/2022