ΜΠΕΤΑ ΣΠΕΤΙΜ (ΣΩΤΗΡΗΣ)

ΜΠΕΤΑ ΣΠΕΤΙΜ (ΣΩΤΗΡΗΣ) ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΤ
Ιδιωτικός Υπάλληλος


Βιογραφικό

  • Ο Σωτήρης Μπέτα (Σπετιμ) είναι κάτοικος Αλμυρής Κορινθίας.
  • Τελειόφοιτος ΙΕΚ Ακμή ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων και αυτοματισμού.
  • Υπάλληλος στην F

Ακολουθήστε μας
Δυναμώστε την Επικοινωνία μας