Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΜΟΥΣΕΙΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

8η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Το Χιλιομόδι, η έδρα του πρώην Δήμου Τενέας, δυστυχώς στερείται ενός δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Πρότασή μας είναι η κατασκευή ενός δημοτικού Μουσείου – Πνευματικού Κέντρου στον ιδιόκτητο δημοτικό χώρο, όπου και το δημαρχείο Τενέας.

Το κτίριο, που θα κατασκευαστεί μέσω πλήρους αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελέτης, θα στεγάσει το Δημοτικό Μουσείο, τα Τμήματα Πολιτισμού του ΚΕΠΑΠ, την Θεατρική Σκηνή Χιλιομοδίου και άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.

Θα είναι ενεργειακά αυτόνομο με φωτοβολταϊκά.

Για το σκοπό αυτό:

-Προκηρύσσουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ολοκληρωμένης μελέτης.

-Στη συνέχεια Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου.

-Στο διώροφο κτίριο θα φιλοξενούνται η φύλαξη και έκθεση των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων των ανασκαφών της Τενέας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, οι χειμερινές εκδηλώσεις και όχι μόνο του Δήμου σε μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, του ΚΕΠΑΠ, της Θεατρικής Σκηνής Χιλιομοδίου, της Χορωδίας Τενέας Η ΠΟΛΥΜΝΙΑ, των σχολικών εκδηλώσεων Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού κλπ (θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις χορού, χορωδίες, κ.ά.).

 (ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

  1. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ολοκληρωμένης μελέτης (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, φωτιστική, ενεργειακή, περιβαλλοντική, ηχητική). (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Προκήρυξη, Δημοσίευση, έγκριση του αποτελέσματος, Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο, Παράδοση μελέτης (σύνολο 12 μήνες)
  2. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)
  3. Έγκριση πίστωσης600.000 € προϋπολογισμού μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (2 μήνες)
  4. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση000.000 € (δηλαδή περίπου 500.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου ή ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
  5. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
  6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 χρόνια
  7. Παράδοση έργου προς χρήση 4 περίπου χρόνια.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 03/12/2022