Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Η κατασκευή ενός διώροφου, μετά υπογείου, Δημοτικού Κτιριακού Συγκροτήματος – ΜΟΥΣΕΙΟΥ στη συμβολή των δημοτικών οδών Λεωφ. Ιωνίας και Λουτρακίου, με πρόσοψη επί της οδού Ιωνίας.

Η οικοπεδική έκταση εμβαδού 487,40 μ2 είναι πρώην ιδιοκτησίας Δήμου Κορίνθου (από παραχώρηση του Υπουργείου Πρόνοιας) και επί αυτής υπάρχει δημοτικό κτίριο 40 μ2, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία 1960 από το Δήμο και χρησιμοποιήθηκε ως δημοτικά ιατρεία μέχρι το 1968. Σήμερα ανήκει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (πρώην Νομαρχία Κορινθίας) (ΚΑΕΚ 280551202002).

Για την κατασκευή του έργου, θα ζητηθεί η παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης στο Δήμο Κορινθίων ή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στοιχεία Κτιρίου :

Στην εξωτερική όψη του κτιρίου θα υπάρχουν οι συμβολισμοί του Μικρασιατικού στοιχείου, όπως είναι οι τρεις κίονες ιωνικού ρυθμού στην κεντρική είσοδο, η κυματοειδής τοποθέτηση των τζαμωτών της κύριας όψης, ως παραπομπή στη θάλασσα του Αιγαίου, οι χρωματισμοί κ.ά.

Χρήση και Διαθέσιμοι Χώροι του Νέου Δημοτικού Κτιριακού Συγκροτήματος

Α) Στο Ισόγειο, εμβαδού 170 μ2 περίπου, θα δημιουργηθεί εκθεσιακός χώρος (με προθήκες), στον οποίο θα εκθέτονται φωτογραφικό υλικό, βιβλία, τιμαλφή, διάφορα αντικείμενα κ.λ.π., καθώς και ένα μικρό αμφιθέατρο 115 μ2 και 100 θέσεων περίπου (θα καταλαμβάνει και τμήμα του ημιυπόγειου), όπου θα γίνονται προβολές, συναυλίες, διαλέξεις και οι οποίες θα είναι ορατές και από το τμήμα του εκθεσιακού χώρου στο ισόγειο. Το κτίριο στο εσωτερικό του και ειδικότερα στο χώρο του αμφιθεάτρου, θα φέρει ηχομόνωση.
Στο χώρο του ισογείου θα γίνονται και εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς του Ποντιακού Ελληνισμού.

Β) Στο υπόλοιπο τμήμα του Υπογείου θα δημιουργηθεί χώρος 100 μ2 περίπου για εκπαίδευση των χορευτικών συνόλων, ενώ επιπλέον τοποθετούνται σ’ αυτό τα λουτρά και η αποθήκη. Πάνω από τη σκηνή του μικρού αμφιθεάτρου θα κατασκευαστεί χώρος γραφείου (65 μ2 περίπου), στον οποίο η πρόσβαση θα διενεργείται και από εξωτερική κλίμακα.

Γ) Ο Α’ όροφος εμβαδού 170 μ2 περίπου προορίζεται αποκλειστικά για την έκθεση στολών Μικρασιατικής προέλευσης και άλλων προσφυγικών κειμηλίων και εκθεμάτων μνήμης.
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το Αρχιτεκτονικό σχέδιο έχει εκπονηθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου το 2013 και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο

8. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για παραχώρηση του χώρου ή σύναψη προγραμματικής σύμβασης (3 μήνες)

2. Εκπόνηση στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (3 μήνες)

3. Εκπόνηση οριστικής τεχνικοοικονομικής μελέτης και όρων δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (3 μήνες)

4. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)

9. Έγκριση πίστωσης 1.000.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)

10. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 500 – 600.000 € (δηλαδή περίπου 250 – 300.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου

5. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (7 μήνες)

6. Η εκτέλεση του έργου θα ολοκληρωθεί εντός Δύο ετών (2)

7. Εκπόνηση μελέτης προμήθειας του εξοπλισμού (έπιπλα, κλπ) προϋπολογισμού 60.000 €, δημοπρασία, έγκριση πίστωσης, πρακτικά επιτροπών, κατακύρωση αποτελέσματος, σύμβαση, παράδοση του εξοπλισμού (6 μήνες)

Παράδοση του έργου, προς χρήση από τους πολίτες, σε Τριάμιση (3,5) περίπου έτη από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής.