ΛΟΥΒΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΥΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ιδιωτική Υπάλληλος


Βιογραφικό

  • Η Μαρία είναι σύζυγος του Ιωάννη Λούβρη.
  • Μένει μόνιμα στο Σοφικό.
  • Είναι ιδιωτική υπάλληλος στα ιχθυοτροφεία Σελόντα.

Ακολουθήστε μας
Δυναμώστε την Επικοινωνία μας