Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ / ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Στόχος μας ως παράταξη είναι η Κόρινθος και ο Δήμος Κορινθίων να γίνουν δήμος πρότυπο σε έργα καινοφανή και πρωτοποριακά με την εξειδικευμένη χρήση πληροφορικής.

Ο Δήμος θα δημιουργήσει ένα Κέντρο 4-5 εξειδικευμένων στελεχών για την ανάπτυξη των προγραμμάτων και τη λειτουργία Κέντρου Ελέγχου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δημαρχείου ή άλλου δημοτικού κτιρίου. Ουσιαστικά θα συμμετέχουμε στα προγράμματα με ελάχιστο κόστος , σε συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενδεικτικά προγράμματα για εφαρμογή είναι:

1.Σύστημα Έξυπνων Αισθητήρων Κάδων Απορριμμάτων

2.Σύστημα Μίσθωσης Ποδηλάτων

3.Σύστημα Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων οχημάτων

4.Σύστηµα Ευφυούς ∆ιαχείρισης Χώρων Στάθµευσης και Ενηµέρωσης Πολιτών

5.Σύστηµα Έξυπνων φαναριών

6.Σύστηµα Τηλε-Διαχείρισης και Τηλε-Ελέγχου Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού (Σύστημα Έξυπνου Φωτισμού)

7.Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών

8.Σύστημα Digital Signage και Έξυπνης Στάσης

9.Σύστηµα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

10. e-ΚΕΠ (Αυτοματοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη)