Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Μία ακόμα προγραμματική δέσμευσή μας ανακοινώνουμε στους συμπολίτες μας.

Με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κορινθίας θα καθιερωθεί η υποχρεωτική τοποθέτηση κιονόκρανων Κορινθιακού Ρυθμού σε όλα τα νέα δημοτικά, δημόσια και κοινωφελούς χαρακτήρα κτίρια που θα κατασκευαστούν εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων.

Ουσιαστικά θα υλοποιήσουμε την 268/2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη ύστερα από εισήγηση του Νίκου Σταυρέλη, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή.

Η εφαρμογή αφορά πάσης φύσεως δημοτικά και δημόσια κτίρια , όπως σχολεία, πνευματικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί κλπ