ΚΕΜΕΡΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΚΕΜΕΡΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
Ιδιωτική Υπάλληλος


Βιογραφικό

  • Υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα.
  • Σπούδασε στο Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων.
  • Γεννήθηκε το 1997 και είναι κάτοικος Συνοικισμού Κορίνθου.
  • Με προσφυγική καταγωγή.
  • Πρώτη φορά δραστηριοποιείται στις δημοτικές εκλογές.

Ακολουθήστε μας
Δυναμώστε την Επικοινωνία μας