Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αποτελεί πρωταρχική δέσμευσή μας η λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου της πρωτεύουσας του Δήμου μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κορινθίων πολιτών.

Για το σκοπό αυτό

-Ο Δήμος θα λάβει τις αναγκαίες κανονιστικές αποφάσεις για:

-Συγκεκριμένο ωράριο φορτώσεων και εκφορτώσεων στο κέντρο της Κορίνθου.
-Για τη λειτουργία μουσικών οργάνων
-Για τη τήρηση των υγειονομικών κανόνων των καταστημάτων και επιχειρήσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους νόμους.
-Για τη τήρηση των όρων χορήγησης αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων προς όφελος των πεζών.