Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

-Όλοι οι Κορίνθιοι έχουμε στις θύμησές μας το τουριστικό περίπτερο στο Φλοίσβο, το οποίο κατεδαφίστηκε επί δημαρχίας Θωμά Θωμαϊδη.

Πρόθεσή μας είναι η κατασκευή νέου τουριστικού περιπτέρου στο Φλοίσβο και συγκεκριμένα στη νότια πλευρά αυτής, έναντι της Λέσχης Αξιωματικών. Εκτίμησή μας είναι ότι με τη δημιουργία του περιπτέρου θα δοθεί ζωντάνια στην πλατεία και στην παραλιακή αυτή ζώνη της Κορίνθου . Καιρός είναι να στρέψουμε το πρόσωπο της πόλης στη θάλασσα.

-Η μελέτη του έργου θα προκύψει από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

-Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 500.000 €

-Η έκταση ανήκει στο Δήμο και η χωροθέτησή του προκύπτει από το Π.Δ. α/6-3-2019 (ΦΕΚ 130Δ/22-3-2019).

-Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής το έργο θα γίνει μίσθωση σε ιδιώτη επαγγελματία, ύστερα από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την εκπόνηση πλήρους μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής) (1 έτος).
2. Έγκριση πίστωσης 500.000 € (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) (1 μήνας)
3. Δημοπράτηση κατασκευής του έργου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης όρων, κατακύρωσης αποτελέσματος, κλπ) (6 μήνες)
4. Συμβασιοποίηση του έργου (Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμβαση) (3 μήνες)
5. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)
6. Κατασκευή του έργου (6 μήνες)
7. Παράδοση σε χρήση του τουριστικού περιπτέρου (2,5 έτη από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής)