Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

23η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε στην Κόρινθο Καλλιτεχνικό Σχολείο (γυμνάσιο-λύκειο), σύμφωνα με το Νόμο 3194/2003, ΦΕΚ 267/τ.Α/ 20-11-2003.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο παράλληλα με την γενική παιδεία έχει σκοπό την εξοικείωση, ενθάρρυνση και υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες καθώς και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους στις κατευθύνσεις: Εικαστικών Τεχνών, Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού.

Κατεύθυνση εικαστικών τεχνών

Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση της δημιουργικότητας, της έκφρασης και του πειραματισμού με χρήση ποικίλων υλικών και μέσων. Στα εργαστήρια του σχολείου οι καλλιτέχνες-εκπαιδευτικοί εξοικειώνουν τους μαθητές με τις αισθητικές αξίες της τέχνης, ενισχύουν την ικανότητα τους να προσεγγίζουν το φυσικό ή δομημένο περιβάλλον, να διερωτώνται και να αναπτύσσουν κριτική στάση.

Κατεύθυνση θεάτρου – κινηματογράφου

Οι μαθητές διδάσκονται υποκριτική, φωνητική, βασικές αρχές σκηνοθεσίας, κινηματογραφικής τεχνολογίας-μοντάζ και computer animation. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επίτευξη αρμονικής σχέσης με το σώμα, το οποίο ως εργαλείο συνειδητοποίησης θα αποτελέσει στη συνέχεια μέσο σπουδής και έκφρασης αισθήσεων, ψυχικών καταστάσεων, ερμηνευτικών προσεγγίσεων διαφόρων ρόλων.

Κατεύθυνση χορού

Tα μαθήματα αφορούν σε βασικές ασκήσεις διδασκαλίας κλασικού μπαλέτου, μοντέρνου και παραδοσιακού χορού. Σταδιακά οι μαθητές, μέσω μεθοδευμένων ασκήσεων, οδηγούνται σε δραματουργική επεξεργασία ενός έργου, αποκτώντας βιωματική εξοικείωση με το ρυθμό, τα μουσικά μέτρα, τις αξίες, καθώς και στοιχειώδεις γνώσεις για τη θεωρία και ιστορία της μουσικής.

(Υπουργική Απόφαση 107922/Γ7/3-10-2003,ΦΕΚ 1497/τ.Β/10-10-2003)

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν συνταχθεί Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις για όλα τα μαθήματα των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων.

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22/08/2023