ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Προγραμματιστής-Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων, Τραπεζικός
Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


Βιογραφικό

 • Ο Αθανάσιος (Θάνος) Δούρος του Ιωάννη γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα.
 • Σπούδασε Business and Management στο London Metropolitan University αποκτώντας Bachelor of Arts. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Kingston University, αποκτώντας Master of Business Administration με εξειδίκευση σε Banking and Finance.
 • Έχει, επίσης, λάβει πτυχίο Αναλυτή Συστημάτων Πληροφορικής  και έχει παρακολουθήσει διετή κύκλο σπουδών στο Marketing στο B.C.A. Business Studies.
 • Εργάστηκε, επί τριάντα περίπου έτη, ως τραπεζικός και θήτευσε ως Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. μη συστημικών τραπεζών.
 • Ώς CEO και σύμβουλος Διοίκησης μη συστημικών Τραπεζών  (2014-2020), έχει ηγηθεί μεγάλων, σύνθετων και απαιτητικών έργων αναδιάρθρωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, με σειρά διακρίσεων για την επιτυχημένη διαχείριση ομάδων, στόχων και κρίσεων.
 • Ως Διευθυντής και Area Manager μεγάλων καταστημάτων και Business Centers συστημικών Τραπεζών (1991-2014) απέκτησε μεγάλη εμπειρία στις χρηματοδοτήσεις και στη διαχείριση ρίσκου.
 • Έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων επαγγελματικών σεμιναρίων τόσο σε θέματα δανείων και τραπεζικών κινδύνων όσο και σε θέματα επενδύσεων, διοίκησης και ανάπτυξης υφισταμένων.
 • Έχει εργαστεί και ως προγραμματιστής και αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ίδρυσε το πρώτο software house στην Κόρινθο σε ηλικία 25 ετών.
 • Έχει συγγράψει τραπεζικές εφαρμογές, εμπορικές εφαρμογές, εφαρμογές κοστολόγησης και διαχείρισης ρίσκου, πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης και ανάλυσης δεδομένων για μετοχές, καθώς και και χρηματοοικονομικά προγράμματα. Πολλές από τις εφαρμογές του έχουν δημοσιευθεί στα μεγαλύτερα περιοδικά πληροφορικής στην Ελλάδα (PC Magazine, Computer για Όλους, κ.ά.).
 • H εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ίδρυσε στην Κόρινθο (2019), παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ένα συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο σε όλη τη χώρα.
 • Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος: “Η τραπεζική στην πράξη” (2005 Α’ έκδοση 2005,  2007 Β’ έκδοση) και ” Η εγκυκλοπαίδεια των τραπεζικών εργασιών” (2003). Αμφότερα χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλων οργανισμών.

Ακολουθήστε μας
Δυναμώστε την Επικοινωνία μας