Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καταθέτουμε τη προγραμματική μας δέσμευση για δημιουργία Δημοτικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Κόρινθο.

Το Πάρκο θα υποδέχεται τα σχολεία και τους μικρούς μαθητές και θα λειτουργεί από την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Κορινθίων (ΔΑΕΚ).

-Σκοπός του Πάρκου είναι η εκπαίδευση και ψυχαγωγία των μικρών μαθητών και η λειτουργία του αποτελεί επένδυση στην παιδεία και στον πολιτισμό.

-Η κατασκευή θα γίνει σε δημοτική έκταση περίπου 5 στρεμμάτων στην περιοχή του σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας ή Ποσειδωνίας ή σε ενοικιαζόμενη ιδιωτική έκταση.

-Για τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και σύγχρονος εξοπλισμός (ποδήλατα, ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια) προκειμένου οι μικροί μαθητές είτε μέσω σχολείων είτε μέσω φορέων και συλλόγων να επιμορφώνονται και να εκπαιδεύονται σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.

-Η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική και πρακτική για πεζούς και οδηγούς.

-Στο σύνολο της έκτασης θα προβλέπονται:

Δρόμοι με διαγραμμίσεις, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, σηματοδότες
Κτίριο εμβαδού 60 τ.μ. με αίθουσα διαλέξεων για τη θεωρητική διδασκαλία , προβολή εικόνων και σύντομων ταινιών
Χώρος επιτραπέζιων παιχνιδιών
Μικρό υπαίθριο θέατρο για πραγματοποίηση εκδηλώσεων χορών, χορωδιών, θεατρικών παραστάσεων
Λειτουργία Χριστουγεννιάτικου χωριού

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης (6 μήνες)
2.Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύστασης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας (3 μήνες)
3. Κατασκευή του έργου (δημοπράτηση, έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού, Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμβαση, χρόνος κατασκευής (1,5 έτος)
4. Παράδοση του Πάρκου προς χρήση στους πολίτες (2,5 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής)