Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Η ανακατασκευή του δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος της δημοτικής αγοράς στο Ο.Τ. 8, στη συμβολή των οδών Περιάνδρου και Κύπρου επί ιδιόκτητης δημοτικής οικοπεδικής έκτασης 1.297,11 τ.μ. προϋπολογισμού 1.000.000 €.

Στοιχεία Κτιρίου:

Το σημερινό ισόγειο ορθογώνιο κτίριο κατασκευάστηκε το 1932 στο Ο.Τ. 8 του σχεδίου πόλης του 1858 (Β.Δ. α/26-6-1958 ΦΕΚ 26Α/17-7-1858), σε αντικατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου της παλιάς δημοτικής αγοράς (που έγινε το 1900) το οποίο γκρεμίστηκε από το σεισμό του 1928.

Η πρότασή μας αφορά την ανακατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου και την επέκταση του ορόφου που στεγάζει τη δημοτική φιλαρμονική, προκειμένου να φιλοξενηθούν και άλλες πολιτιστικές δράσεις (μουσική τζαζ, χορωδίες, παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί, κ.ά.).

Το κτίριο θα είναι νεοκλασικής μορφής και στο ισόγειο θα τοποθετηθούν κιονόκρανα Κορινθιακού ρυθμού.

Το αίθριο θα είναι κλειστό με τζαμωτό θόλο.

Στο χώρο του αιθρίου θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών έξυπνης πόλης, για την προώθηση και ανάδειξη των κορινθιακών προϊόντων.

Χρήση και διαθέσιμοι Χώροι του Νέου Κτιρίου:

Το διώροφο κτίριο θα περιλαμβάνει:

Α) Ισόγειο, που θα απαρτίζεται από 22 καταστήματα προς ενοικίαση, 2 ή 3 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ουζερί, καφετέρια ή άλλο σχετικό), υποσταθμό της ΔΕΗ, δημοτικές τουαλέτες και εκθετήριο κορινθιακών προϊόντων.
Β) Πρώτο όροφο, με χρήση για δράσεις ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Φιλαρμονική, μουσική τζαζ, χορωδίες, παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με πολιτιστικές δράσεις).
Τα 2 ή 3 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ουζερί, καφετέρια, κλπ) θα λειτουργήσουν στο εσωτερικό της αγοράς, ενώ ο πρώτος όροφος θα λειτουργήσει ως Στέκι Πολιτισμού.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Εκπόνηση στατικής μελέτης (5 μήνες)
2. Εκπόνηση οριστικής τεχνικοοικονομικής μελέτης και όρων δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (3 μήνες)
3. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)
4. Έγκριση πίστωσης 1.000.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης (1 μήνας)
5. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 700-800.000 € (δηλαδή περίπου 350-400.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου
6. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (8 μήνες)
7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 χρόνια
8. Παράδοση έργου προς χρήση 3,5 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.