Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Καταθέτουμε τη προγραμματική μας δέσμευση για δημιουργία Δημοτικών Ιατρείων στο Δήμο Κορινθίων.

Τα Δημοτικά Ιατρεία ως φορέας Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας θα παρέχουν σε όλους τους πολίτες (περιλαμβανομένων των ατόμων που είναι ανασφάλιστα) μία δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει:

-Υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο
-Υπηρεσίες Γενικής Ιατρικής, γυναικολογίας, Παιδιατρικής, Καρδιολογίας
-Μέτρα πρόληψης νοσημάτων
-Προληπτική οδοντιατρική και φροντίδα
-Δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης υπό προϋποθέσεις

Στο Δήμο Κορινθίων η δωρεάν ιατρική κάλυψη αφορά όλους τους ηλικιωμένους – μέλη των 14 ΚΑΠΗ, τους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τους ανασφάλιστους, τους άπορους και τους μετανάστες.

Τα δημοτικά ιατρεία θα στηρίζονται σε εθελοντές ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και σε μερικές περιπτώσεις σε έμμισθους ιατρούς μερικής απασχόλησης.

Για την άρτια λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων θα απαιτηθεί η προμήθεια σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων (καρδιολογικός υπέρηχος, γυναικολογικός-μαιευτικός υπέρηχος, υπέρηχος άνω-κάτω κοιλίας, μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητος, βιοχημικός αναλυτής αίματος και αυτόματοι απινιδωτές.

Τα Δημοτικά Ιατρεία θα λειτουργούν με προσυνεννόηση (ραντεβού)

Ο τρόπος και οι όροι λειτουργίας θα καθοριστούν με Κανονισμό Λειτουργίας που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενταχθούν στο οργανόγραμμα του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Η στέγαση θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, που θα μισθωθεί από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής με εύκολη πρόσβαση στους ηλικιωμένους και τους ΑΜΕΑ, στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου.

Σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση θα γίνεται έλεγχος ασθενών και συνταγογραφήσεις από συνεργαζόμενους ιατρούς στην έδρα κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου (Περιγιάλι, Σοφικό, Χιλιομόδι, Αθίκια, αλλά και στο Γαλατάκι).

Το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα , αλλά και από δημοτικούς πόρους.

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία των Δημοτικών Ιατρείων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας (2 μήνες)
Μίσθωση ακινήτου από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής για τη στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων (δημοπράτηση, κατακύρωση, σύμβαση) (4 μήνες)
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και επίπλων (6 μήνες)
Σύναψη συμβάσεων εθελοντικής συνεργασίας με ιατρούς και σύμβαση με ιατρούς μερικής απασχόλησης (4 μήνες)
Πλήρης λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων 1,5 έτος από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής.