Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 1η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ανακατασκευή, ανακαίνιση , ανάπλαση, ανάδειξη και εκσυγχρονισμός της ιστορικής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ στο κέντρο της Κορίνθου.

Η ερημοποίηση του εμπορικού κέντρου, της δημοτικής αγοράς, για μας είναι στοίχημα να αποτελέσει παρελθόν.

Θέλουμε μία δημοτική αγορά που να ξαναγίνει σημείο συνάντησης των Κορινθίων και χώρος πολιτισμού.

Το σημερινό ισόγειο ορθογώνιο κτίριο στη συμβολή των οδών Περιάνδρου και Κύπρου κατασκευάστηκε το 1932 στο Ο.Τ. 8 του σχεδίου πόλης του 1858 (Β.Δ. α/26-6-1958  ΦΕΚ 26Α/17-7-1858), σε αντικατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου της παλιάς δημοτικής αγοράς (που έγινε το 1900) και γκρεμίστηκε από το σεισμό του 1928.

Η πρότασή μας αφορά την ανακατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου και στην επέκταση του ορόφου (ακολουθώντας την αρχιτεκτονική του κτιρίου) που στεγάζει τη δημοτική φιλαρμονική, προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί και άλλες πολιτιστικές δράσεις (τζαζ, χορωδίες, παραδοσιακοί χοροί, κ.ά.).

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα συνταχθεί και εγκριθεί κανονιστική διάταξη για Πρότυπη λειτουργία της στο τομέα της Καθαριότητας και εφαρμογής της Ανακύκλωσης.

Το αίθριο προτείνεται να είναι κλειστό με τζαμωτό θόλο αλλά η τελική μορφή όπως και η συνολική αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου θα προκύψει μετά από συνεργασία με το τοπικό ΤΕΕ και τον σύλλογο Αρχιτεκτόνων καθώς και τους φορείς της πόλης (Επιμελητήριο, Εμπορικό σύλλογο) αλλά και τους δημότες, αφού πρωτίστως θα προηγηθεί ευρεία διαβούλευση.

Στο χώρο του αιθρίου θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών έξυπνης πόλης  για την προώθηση και ανάδειξη των κορινθιακών προϊόντων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας.

Το διώροφο κτίριο θα περιλαμβάνει:

Α) Ισόγειο  που θα απαρτίζεται από 22 καταστήματα προς ενοικίαση (με δυνατότητα συνένωσης όμορων), 2-3 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό του χώρου, δημοτικές τουαλέτες, εκθετήριο κορινθιακών προϊόντων.

Β)Πρώτο όροφο με χρήση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Φιλαρμονική, τζαζ, ωδείο, χορωδία, παραδοσιακοί χοροί).

 (ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

  1. Διαβούλευση (1 μήνας)
  2. Εκπόνηση ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης και όροι δημοπράτησης (στατική, ηλεκτρομηχανολογική, κλπ) (3 μήνες)
  3. Έκδοση οικοδομικής άδειας (1 μήνας)
  4. Έγκριση πίστωσης 000.000 € και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης (1 μήνας)
  5. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 700-800.000 € (δηλαδή περίπου 350-400.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου ή ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
  6. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
  7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 1,5 χρόνος
  8. Παράδοση έργου προς χρήση 2,5 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/10/2022