Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αποτελεί δέσμευσή μας η τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού από την παραλία των Κεχρεών μέχρι το βιότοπο του Κοκοσίου.

Για το σκοπό αυτό θα προβούμε στις εξής ενέργειες:

-Προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης ενιαίας ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στις Κεχριές, το χώρο της Ιαματικής Πηγής, τα Λουτρά Ωραίας Ελένης, την Αλμυρή και το Κοκόσι.

-Δημοπράτηση τμηματικής κατασκευής των έργων που θα προβλεφθούν από την αρχιτεκτονική μελέτη (αθλητικοί χώροι, χώροι πολιτισμού , αναψυχής, λουτροθεραπείας και τουρισμού)

-Δημοπράτηση κατασκευής του έργου του παραλιακού πεζόδρομου.

-Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε μόνιμη βάση στην παραλία των Λουτρών και της Αλμυρής και ναυταθλητικών εκδηλώσεων με την ονομασία «ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ».

-Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 4.000.000 €

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με παράδοση πλήρους μελέτης εφαρμογής (1 έτος)
2. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
3. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 2.000.000 € από πόρους Δήμου ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων.
4. Κατασκευή του έργου (2 έτη)
5. Παράδοση σε χρήση του έργου (3,5 έτη από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής)