Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

19η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δέσμευσή μας είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από την περιοχή των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου μέχρι τα όρια του Δήμου μας με το Λουτράκι στην περιοχή της Ποσειδωνίας.

Για το σκοπό αυτό θα προβούμε στις εξής ενέργειες:

 • Δημιουργία και κατασκευή χώρων άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής και τουριστικής αξιοποίησης στο χώρο των μπαζωμάτων σε συνέχεια των παραχωρηθέντων τμημάτων ΟΣΕ στο Δήμο.
 • Επέκταση του παραλιακού πεζόδρομου από το τέλος του σημερινού πεζόδρομου μέχρι τα όρια του Δήμου Λουτρακίου στην περιοχή του λιμενοβραχίονα της Διώρυγας Κορίνθου.
 • Ανάπλαση της περιοχής της Ποσειδωνίας στο παλιό σχέδιο πόλης του έτους 1884.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί  είναι απαραίτητες οι εξής ενέργειες:

 • Προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και  της Ποσειδωνίας.
 • Δημοπράτηση κατασκευής των έργων που θα προβλεφθούν από την αρχιτεκτονική μελέτη (αθλητικοί χώροι, χώροι πολιτισμού , αναψυχής και τουρισμού)
 • Δημοπράτηση κατασκευής του έργου του παραλιακού πεζόδρομου μήκους 1.250 μέτρων.
 • Δημοπράτηση κατασκευής των έργων ανάπλασης στους κοινόχρηστους χώρους της παραλιακής ζώνης  του σχεδίου 1884 Ποσειδωνίας.
 • Διοργάνωση   πολιτιστικών εκδηλώσεων σε μόνιμη βάση στην παραλία Ποσειδωνίας και ναυταθλητικών εκδηλώσεων με την ονομασία «Ποσειδώνια».

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των έργων υποδομής ανέρχεται σε 6.000.000 €

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

 1. Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με παράδοση πλήρους μελέτης εφαρμογής (1 έτος)
 2. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
 3. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 4.000.000 € από πόρους Δήμου ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων.
 4. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2,5 έτη
 5. Παράδοση του συνόλου του έργου προς χρήση 4 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/08/2023