Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ-ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ-ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

Αποτελεί δέσμευσή μας η τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου του Λεχαίου και του Περιγιαλίου.

Για το σκοπό αυτό θα προβούμε στις εξής ενέργειες:

-Προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης ενιαίας ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στο Λέχαιο και το Περιγιάλι.

-Δημοπράτηση κατασκευής των έργων που θα προβλεφθούν από την αρχιτεκτονική μελέτη (πεζοδρόμια, φωτιστικά, παγκάκια, ντουζιέρες, αποδυτήρια λουομένων, παιδική χαρά Λεχαίου, κλπ)

-Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 1.500.000 €

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με παράδοση πλήρους μελέτης εφαρμογής (1 έτος)
2. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
3. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 750.000 € από πόρους Δήμου ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων.
4. Κατασκευή του έργου (1 έτος)
5. Παράδοση σε χρήση του έργου (2,5 έτη από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής)