Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αποτελεί δέσμευσή μας η ανάπλαση του και η αξιοποίηση του άλσους ΠΡΟΝΟΙΑΣ στο Συνοικισμό.

Πρόκειται για το πευκόφυτο αλσύλλιο στο τρίγωνο μεταξύ των οδών Λουτρακίου – Κοραή – Χαριτωνίδη κάτω από τον Α΄ Παιδικό Σταθμό Συνοικισμό. Η έκταση είναι συνολικού εμβαδού 2.057,25 τ.μ. και είναι απαλλοτριωμένη από το 1927 για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.

Πρόθεσή μας είναι πέραν της ανάπλασης να κατασκευαστεί μικρό τουριστικό περίπτερο για την αναψυχή των κατοίκων του Συνοικισμού αλλά και την προστασία του πάρκου, καθώς και τοποθέτηση σύγχρονης παιδικής χαράς για τη κάλυψη των αναγκών των μικρών φίλων της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό θα προβούμε στις εξής ενέργειες:

Προβλέπεται η ανάπλαση και η ανάδειξη του υπάρχοντος χώρου του αλσυλλίου με τα πεύκα, η τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας, ιδιαίτερος φωτισμός, η τοποθέτηση σύγχρονης παιδικής χαράς, παγκάκια, παρτέρια, κλπ.

Πέραν τούτων προβλέπεται η κατασκευή αναψυκτηρίου εμβαδού 80 τ.μ.

-Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 600.000 €

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης και όρων δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (3 μήνες)

2. Έγκριση πίστωσης 600.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)

3. Δημοπράτηση κατασκευής του έργου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης όρων, κατακύρωσης αποτελέσματος, κλπ) (6 μήνες)

4. Συμβασιοποίηση του έργου (Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμβαση) (2 μήνες)

5. Κατασκευή του έργου (12 μήνες)

6. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 400.000 € από πόρους του Δήμου

7. Παράδοση έργου προς χρήση 2 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.