Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ

Αποτελεί δέσμευσή μας η ανακατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Άσσου το οποίο χρησιμοποιείται από τα ποδοσφαιρικά σωματεία της περιοχής (Ολυμπιακός Άσσου, Προοδευτική Περιγιαλίου) αλλά και από δεκάδες μαθητές των Ακαδημιών.

Συγκεκριμένα προτιθέμεθα

-Να αντικαταστήσουμε τον χλοοτάπητα που τοποθετήθηκε το 2013 και καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την πλημμύρα της 29ης Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να γίνει αδύνατη η χρησιμοποίησή του από τους αθλητές.

-Να κατασκευάσουμε νέα σύγχρονα αποδυτήρια αθλητών, διαιτητών.

-Να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλείας για το συγκεκριμένο γήπεδο ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον νέα προβλήματα από πλημμύρα. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα μεγαλύτερης διατομής ανάντι του γηπέδου στον χείμαρρο Ράχιανη

-Ο προϋπολογισμός του έργου του γηπέδου εκτιμάται σε 250.000 €

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Δημοπράτηση κατασκευής του χλοοτάπητα και των αποδυτηρίων (2 μήνες)

2. Έγκριση πίστωσης 250.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)

3. Κατασκευή του έργου (4 μήνες)

4. Παράδοση έργου προς χρήση 6 περίπου μήνες από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.

5. Εκπόνηση μελέτης κατασκευής – επέκτασης της γέφυρας στο χείμαρρο Ράχιανη (3 μήνες)

6. Δημοπράτηση κατασκευής του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διαγωνισμός, κατακύρωση, σύμβαση) (6 μήνες)

7. Κατασκευή του έργου της γέφυρας (6 μήνες)

8. Παράδοση της γέφυρας σε χρήση 1,5 περίπου χρόνια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής