Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

25η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Τέσσερις βασικές δράσεις για έργα αναγκαία για τους κατοίκους του Αγγελοκάστρου δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε την επόμενη πενταετία, πέραν των πολλών άλλων δράσεων έργων και καθημερινότητας.

1. Ύδρευση του χωριού με το νέο αγωγό από τον Άγιο Ιωάννη.

Κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης μήκους 5,5 km εντός του 2024.

2. Επισκευή – εκσυγχρονισμός του δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου και του περιβάλλοντος χώρου.

Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου και χώρου αθλητισμού για τη χρήση από τους κατοίκους και τους πολιτιστικούς συλλόγους του χωριού.

3. Ανάδειξη κάστρου.

Σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού ανάδειξη και επισκεψιμότητα του κάστρου.

4. Ανταποδοτικά από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών.

Διεκδίκηση εφαρμογής των αντισταθμιστικών στους κατοίκους του χωριού με σημαντικές μειώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ακριβώς συμβαίνει στο Στεφάνι και το Αγιονόρι, με παράλληλη δέσμευση κατασκευής ανταποδοτικών έργων στο Αγγελόκαστρο από το ειδικό τέλος που οφείλεται στο Δήμο εκ μέρους της εταιρείας.

Πέραν των ανωτέρω βασικών έργων δεσμευόμαστε για δράσεις και έργα καθημερινότητας:

-Αγροτική οδοποιία 2 χιλιομ ετησίως.

-Συντήρηση και επισκευή όλων των συλλεκτήρων και δεξαμενών νερού που έχουν κατασκευαστεί στο χωριό για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων.

-Αγορά οικοπέδου και κατασκευή πλατείας.

-Μέριμνα για τακτική επίσκεψη ιατρού στο χωριό με μέριμνα του Δήμου.

-Συνεχής επαφή του προέδρου του χωριού με το γραφείο ανάπτυξης πρωτογενούς παραγωγής του οποίου την ίδρυση έχει ανακοινώσει η παράταξή μας και συγκεκριμένα με τον κτηνοτροφικό τομέα, ώστε να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι του χωριού να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

-Επέκταση και συντήρηση του νεκροταφείου.

-Κατασκευή γηπέδου μίνι σόκερ.

-Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Αγγελοκάστρου.

 

 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 24/08/2023