Δελτία Τύπου

47η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 08-08-2023

Ανακοινώνουμε έναν ακόμα υποψήφιο που θα στελεχώσει την ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ και το ψηφοδέλτιο στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη για την αποδοχή της πρόσκλησής μου και τη συμπόρευσή του με την ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ στις προσεχείς εκλογές.

Ο Βασίλης γεννήθηκε το 1960 στο Λέχαιο και κατοικεί στην Κόρινθο.

Διατηρεί επιχείρηση στο Λέχαιον, που δραστηριοποιείται πλέον των τριάντα ετών με εξειδίκευση στην επεξεργασία νερού.

Έχει καινοτόμες ιδέες σχετικά με την επεξεργασία και διαχείριση τόσο του πόσιμου, όσο και του νερού για άρδευση.

Συνεργάζεται με δήμους ανά την Ελλάδα καθώς και με μεγάλες επιχειρήσεις.

Είναι εκλεγμένος τοπικός σύμβουλος Λεχαίου.

Ο Βασίλης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου.

                   ΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ   ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                                       ΚΟΡΙΝΘΟΣ 08/08/2023