Αυτά που επιδιώκουμε είναι :

  • Η ενότητα στην τοπική κοινωνία, με ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες.
  • Ο επανακαθορισμός των σχέσεων του Δήμου με τους πολίτες. Πρέπει να προκριθούν το ήθος, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ισονομία και η αλληλεγγύη.
  • Η ανταπόδοση προς τους Δημότες, μέσω της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι ισόρροπη και να αφορά τόσο το κέντρο όσο και την περιφέρεια.
  • Η ευημερία και η προκοπή των πολιτών του Δήμου μας, μέσω της εφαρμοσμένης και δημιουργικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.