Ο Δήμος Κορινθίων θέλουμε να είναι :

  • Πρότυπο αυτοδιοικητικής λειτουργίας, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την εντιμότητα, τη συνέπεια και τη χρηστή διαχείριση.
  • Υπερβατικός και δυναμικά εξελισσόμενος, με διαρκή στόχευση στο μέλλον.
  • Σύγχρονος, ώστε να προάγει την παραγωγή της γνώσης και την επεξεργασία της πληροφορίας, να ενεργεί για τη διάδοση και την αξιοποίηση των νέων & προηγμένων τεχνολογιών.
  • Πολιτισμικά αναπτυγμένος, αθλητικά ανταγωνιστικός και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος.
  • Φιλικός προς τους Δημότες, αλλά και προς το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται αυτοί.

Θέλουμε ένα Δήμο με τη Νέα Γενιά πάντα πρωτοπόρα και ενεργή.