Εδώ χρειαζόμαστε κείμενο με το πλαίσιο των θέσεων του Συνδυασμού