Στηρίζουμε το Νίκο Σταυρέλη για :

  • Το ήθος, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητά του.
  • Την εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την ακεραιότητά του.
  • Τη σύνεση, τη συνέπεια και τη συνεισφορά του.
  • Τις γνώσεις, την εμπειρία και το όραμά του.

Τον στηρίζουμε γιατί είναι ο αυτοδιοικητικός άνθρωπος που τολμά να συγκρουστεί προς όφελος των συμπολιτών του.

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ μπορεί να εγγυηθεί την Πνοή Δημιουργίας στο Δήμο Κορινθίων. Ο ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ είναι ο Καταλληλότερος για Δήμαρχος Κορινθίων.